Privacy bij LevelProfessionals

LevelProfessionals BV, geregistreerd onder Kvk-nummer 63802082, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.levelprofessionals.nl
Zendmastweg 19 9405 CD Assen
info@levelprofessionals.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LevelProfessionals verwerkt op deze website geen persoonsgegevens via functionele cookies. Als u ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij dit adres alleen voor zakelijke communicatie, voor zolang de communicatie nodig is en voortduurt.

Gegevens over uw activiteiten op onze website – De gegevens over uw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Uw IP-adres blijft anoniem, waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

Internetbrowser en type apparaat – Met Google Analytics kunnen wij zien welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Ook deze informatie is volledig geanonimiseerd en delen wij niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LevelProfessionals gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LevelProfessionals bewaart uw eventueel aan ons verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw naam en e-mailadres bewaren wij voor zolang wij contact hebben met elkaar en voor zolang een eventueel contract met Level Professionals voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

LevelProfessionals verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LevelProfessionals; en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levelprofessionals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LevelProfessionals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LevelProfessionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levelprofessionals.nl.

Level Professionals BV, geregistreerd onder Kvk-nummer 63802082, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.levelprofessionals.nl
Zendmastweg 19 9405 CD Assen
info@levelprofessionals.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Level Professionals verwerkt op deze website geen persoonsgegevens via functionele cookies. Als u ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij dit adres alleen voor zakelijke communicatie, voor zolang de communicatie nodig is en voortduurt.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website – De gegevens over uw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Uw IP-adres blijft anoniem, waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

Internetbrowser en type apparaat – Met Google Analytics kunnen wij zien welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Ook deze informatie is volledig geanonimiseerd en delen wij niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Level Professionals gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Level Professionals bewaart uw eventueel aan ons verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw naam en e-mailadres bewaren wij voor zolang wij contact hebben met elkaar en voor zolang een eventueel contract met Level Professionals voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Level Professionals verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Level Professionals; en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levelprofessionals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Level Professionals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Level Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levelprofessionals.nl.

Hoofdkantoor
Zendmastweg 19
9405 CD Assen

Flexplek
Wiersedreef 1
3433 ZX Nieuwegein

© 2024
Privacyverklaring
KvK 63802082