Onze certificeringen

LevelProfessionals is een betrouwbare, gecertificeerde zakenpartner die hoge kwaliteit levert en goed zorgt voor mens en milieu. Om deze kwaliteit te waarborgen is LevelProfessionals ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd. Ook werken wij conform trede 3 van de CO2 prestatieladder, hét instrument dat Nederlandse bedrijven helpt bij het reduceren van hun voetafdruk.

ISO certificeringen

De ISO certificaten zijn wereldwijd bekend. De ISO (internationale organisatie voor standaardisatie) ontwikkelt en publiceert normen voor het bedrijfsleven. Dit biedt opdrachtgevers zekerheid over de betrouwbaarheid en kwaliteit van het bedrijf waarmee ze in zee gaan.

ISO 9001:2015

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement-systemen. Dit certificaat stelt eisen aan onze algemene bedrijfsprocessen zoals de traceerbaarheid van documenten en het doorvoeren van leerpunten. Ook vraagt het continue verbetering van ons bedrijf en verhoging van de klanttevredenheid.

Bekijk hier ons certificaat.

ISO 14001:2015

ISO 14001 is een milieuzorgsysteem. Hiermee tonen wij aan dat wij onze werkzaamheden op een milieubewuste wijze uitvoeren. Wij voldoen aantoonbaar aan de wet- en regelgeving en beheersen milieurisico’s. Uiteraard blijven wij streven naar permanente verbetering van onze milieuprestaties. Het certificaat vertaalt zich onder meer in: het scheiden van afval, het voorbereid zijn op milieucalamiteiten en het beperken van CO2 uitstoot.

Bekijk hier ons certificaat. 

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia, er worden wereldwijd maatregelen genomen om de CO2 uitstoot terug te dringen. LevelProfessionals is een maatschappelijk verantwoord bedrijf en draagt hieraan dus graag een steentje bij. Om dit vorm te geven wordt er gebruik gemaakt van de CO2 prestatie ladder. Wij hebben een emissie inventarisatie gemaakt die zowel ons als bedrijf, als de buitenwereld, inzicht verschaft in onze CO2 uitstoot.

Vanuit deze inzichten kunnen wij maatregelen en doelstellingen treffen gericht op de reductie van onze voetprint. Over de opgedane kennis hebben we periodiek een nieuwsbrief opgesteld voor onze collegae. Daarnaast communiceren we hierover via deze pagina met opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Bedrijfsbreed hebben we verschillende initiatieven gericht op CO2 reductie en duurzaamheid. We hopen hiermee ook anderen in onze markt bewust te maken en te motiveren. Uw vragen, opmerkingen en / of verbeterpunten zijn welkom in de mailbox van info@levelprofessionals. Zie hiervoor tevens onze portfolio op www.SKAO.nl/

Bekijk hier ons certificaat.

Hoofdkantoor
Zendmastweg 19
9405 CD Assen

Flexplek
Wiersedreef 1
3433 ZX Nieuwegein

© 2024
Privacyverklaring
KvK 63802082